Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông không?

Kết quả ( 2831 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 25 lượt bình chọn )
0.88 %
Hài lòng ( 8 lượt bình chọn )
0.28 %
Bình thường ( 6 lượt bình chọn )
0.21 %
Chưa hài lòng ( 2792 lượt bình chọn )
98.62 %