Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức Báo điện tử VietnamNet không?

Kết quả ( 28 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 13 lượt bình chọn )
46.43 %
Hài lòng ( 6 lượt bình chọn )
21.43 %
Bình thường ( 4 lượt bình chọn )
14.29 %
Chưa hài lòng ( 5 lượt bình chọn )
17.86 %