Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức Cục Bưu điện Trung ương không?

Kết quả ( 61 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 36 lượt bình chọn )
59.02 %
Hài lòng ( 4 lượt bình chọn )
6.56 %
Bình thường ( 6 lượt bình chọn )
9.84 %
Chưa hài lòng ( 15 lượt bình chọn )
24.59 %