Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức Cục Bưu điện Trung ương không?

Kết quả ( 76 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 47 lượt bình chọn )
61.84 %
Hài lòng ( 5 lượt bình chọn )
6.58 %
Bình thường ( 7 lượt bình chọn )
9.21 %
Chưa hài lòng ( 17 lượt bình chọn )
22.37 %