Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức , viên chức Cục An toàn thông tin không?

Kết quả ( 90 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 34 lượt bình chọn )
37.78 %
Hài lòng ( 9 lượt bình chọn )
10 %
Bình thường ( 7 lượt bình chọn )
7.78 %
Chưa hài lòng ( 40 lượt bình chọn )
44.44 %