Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức , viên chức Cục An toàn thông tin không?

Kết quả ( 53 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 22 lượt bình chọn )
41.51 %
Hài lòng ( 7 lượt bình chọn )
13.21 %
Bình thường ( 6 lượt bình chọn )
11.32 %
Chưa hài lòng ( 18 lượt bình chọn )
33.96 %