Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Cục Tần số vô tuyến điện không?

Kết quả ( 332 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 213 lượt bình chọn )
64.16 %
Hài lòng ( 88 lượt bình chọn )
26.51 %
Bình thường ( 6 lượt bình chọn )
1.81 %
Chưa hài lòng ( 25 lượt bình chọn )
7.53 %