Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Cục viễn thông không?

Kết quả ( 54 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 9 lượt bình chọn )
16.67 %
Hài lòng ( 1 lượt bình chọn )
1.85 %
Bình thường ( 6 lượt bình chọn )
11.11 %
Chưa hài lòng ( 38 lượt bình chọn )
70.37 %