Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Cục viễn thông không?

Kết quả ( 196 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 52 lượt bình chọn )
26.53 %
Hài lòng ( 38 lượt bình chọn )
19.39 %
Bình thường ( 10 lượt bình chọn )
5.1 %
Chưa hài lòng ( 96 lượt bình chọn )
48.98 %