Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Cục viễn thông không?

Kết quả ( 63 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 11 lượt bình chọn )
17.46 %
Hài lòng ( 2 lượt bình chọn )
3.17 %
Bình thường ( 6 lượt bình chọn )
9.52 %
Chưa hài lòng ( 44 lượt bình chọn )
69.84 %