Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Vụ Thông tin cơ sở không?

Kết quả ( 29 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 11 lượt bình chọn )
37.93 %
Hài lòng ( 2 lượt bình chọn )
6.9 %
Bình thường ( 4 lượt bình chọn )
13.79 %
Chưa hài lòng ( 12 lượt bình chọn )
41.38 %