Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Vụ Công nghệ thông tin không?

Kết quả ( 59 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 24 lượt bình chọn )
40.68 %
Hài lòng ( 11 lượt bình chọn )
18.64 %
Bình thường ( 6 lượt bình chọn )
10.17 %
Chưa hài lòng ( 18 lượt bình chọn )
30.51 %