Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Cục Báo chí không?

Kết quả ( 201 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 100 lượt bình chọn )
49.75 %
Hài lòng ( 34 lượt bình chọn )
16.92 %
Bình thường ( 22 lượt bình chọn )
10.95 %
Chưa hài lòng ( 45 lượt bình chọn )
22.39 %