Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Vụ Pháp chế không?

Kết quả ( 34 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 16 lượt bình chọn )
47.06 %
Hài lòng ( 2 lượt bình chọn )
5.88 %
Bình thường ( 3 lượt bình chọn )
8.82 %
Chưa hài lòng ( 13 lượt bình chọn )
38.24 %