Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Vụ Hợp tác quốc tế không?

Kết quả ( 25 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 15 lượt bình chọn )
60 %
Hài lòng ( 5 lượt bình chọn )
20 %
Bình thường ( 3 lượt bình chọn )
12 %
Chưa hài lòng ( 2 lượt bình chọn )
8 %