Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Vụ Hợp tác quốc tế không?

Kết quả ( 21 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 11 lượt bình chọn )
52.38 %
Hài lòng ( 5 lượt bình chọn )
23.81 %
Bình thường ( 3 lượt bình chọn )
14.29 %
Chưa hài lòng ( 2 lượt bình chọn )
9.52 %