Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Vụ Quản lý doanh nghiệp không?

Kết quả ( 58 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 16 lượt bình chọn )
27.59 %
Hài lòng ( 3 lượt bình chọn )
5.17 %
Bình thường ( 6 lượt bình chọn )
10.34 %
Chưa hài lòng ( 33 lượt bình chọn )
56.9 %