Từ 01/01/2020 đến 07/08/2020 Bộ Thông tin và Truyền thông đã trao đổi
133939
văn bản qua mạng
10741
văn bản qua trục liên thông
(tự động cập nhật vào lúc
22:20, 07/08/2020)