Từ 01/01/2022 đến 28/01/2022 Bộ Thông tin và Truyền thông đã trao đổi
133939
văn bản qua mạng
10741
văn bản qua trục liên thông
(tự động cập nhật vào lúc
07:29, 28/01/2022)