Từ 01/01/2021 đến 25/02/2021 Bộ Thông tin và Truyền thông đã trao đổi
133939
văn bản qua mạng
10741
văn bản qua trục liên thông
(tự động cập nhật vào lúc
14:25, 25/02/2021)