Từ 01/01/2021 đến 23/09/2021 Bộ Thông tin và Truyền thông đã trao đổi
133939
văn bản qua mạng
10741
văn bản qua trục liên thông
(tự động cập nhật vào lúc
19:42, 23/09/2021)