Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 30/06/2022

Hiệp hội Blockchain ra mắt lần đầu tiên tại Việt Nam


Sáng 17/5, Hiệp hội Công nghệ chuỗi khối Việt Nam (Hiệp hội Blockchain Việt Nam) đã chính thức ra mắt và tiến hành đại hội thành lập sau thời gian dài chuẩn bị nhân lực. Hiệp hội ra đời theo Quyết định số 343/QĐ-BNV được Bộ Nội vụ phê duyệt ngày 27/4/2022.


Theo THND

Lượt truy cập: 275