Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 29/01/2022

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XV: Tôn vinh “người thư ký” của thời đại


Hơn 1.800 tác phẩm báo chí tham dự giải Báo chí Quốc gia lần thứ XV, đặc biệt là 150 tác phẩm vào vòng chung khảo cho thấy phần nào toàn cảnh đời sống chính trị- kinh tế- văn hóa- xã hội của đất nước năm 2020. Báo chí đã thực sự hoàn thành xuất sắc vai trò người thư ký của thời đại, đồng hành cùng đất nước.

Từ 150 tác phẩm vào chung khảo, Ban tổ chức đã trao 9 giải A, 25 giải B, 45 giải C, 32 giải khuyến khích. Và, lần đầu tiên sau 15 năm tổ chức, đã có tác phẩm tiêu biểu, nổi trội để Hội đồng trao Giải Đặc biệt đó là tác phẩm Việt Nam – Thời đại Hồ Chí Minh, Biên niên sử truyền hình của báo Nhân Dân.

Theo TH QDND

Lượt truy cập: 688