Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 03/10/2022

Ngành Nông nghiệp không muốn lỡ chuyến tàu chuyển đổi số


 Nông nghiệp chiếm gần 14% GDP, nhiều mặt hàng xuất khẩu tỷ đô nhưng có tới 9 triệu hộ nông dân, mô hình sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, thiếu thông tin thị trường, đặt ngành nông nghiệp trước yêu cầu cấp bách phải chuyển đổi số.


Theo VTV

Lượt truy cập: 1689