Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 26/11/2020

Đảng bộ Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2020-2025: Dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia


Ngày 18/8/2020, Đại hội Đảng bộ Bộ TT&TT lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra trong không khí trang trọng. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện chặng đường 5 năm qua và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong 5 năm tới; nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng bộ, đưa ngành TT&TT bước vào kỷ nguyên số, chuyển đổi số Quốc gia; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân đưa nước ta đến giữa thế kỷ 21 trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.


TTTT

Lượt truy cập: 427