Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 18/06/2019

Văn bản CĐĐH

Tổng số văn bản 486

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
679/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Quyết định thay đổi thành viên Ban Chủ nhiệm Đề án “Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet” 06/05/2019
346/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Quyết định Ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông 20/03/2019
160/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019 12/02/2019
07/CT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị CNTT, điện tử, Lĩnh vực khác Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử tại Bộ Thông tin và Truyền thông 24/01/2019
05/CT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị Lĩnh vực khác Chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 11/01/2019
2256/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Quyết định Ban hành Quy chế tạm thời về việc tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại Bộ Thông tin và Truyền thông 28/12/2018
2254/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Quyết định về việc banh hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019 28/12/2018
2250/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Quyết định Ban hành Danh mục thông tin công khai và Danh mục thông tin cung cấp theo yêu cầu của công dân 28/12/2018
2241/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch triển khai công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luạt xử lý vi phạm hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019 28/12/2018
2239/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Quyết định về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019 28/12/2018