Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 26/07/2021

Văn bản QPPL

Tổng số văn bản 37

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
22/CT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị Thông tin, tuyên truyền, Xuất bản, in và phát hành, Bưu chính, chuyển phát, Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, An toàn, an ninh mạng Về tăng cường công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet 26/05/2021
5/CT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị Thông tin, tuyên truyền, Xuất bản, in và phát hành, Bưu chính, chuyển phát, Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, An toàn, an ninh mạng Chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 02/02/2021
1/CT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị Thông tin, tuyên truyền, Xuất bản, in và phát hành, Bưu chính, chuyển phát, Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, An toàn, an ninh mạng Về định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2021 11/01/2021
07/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị Cơ cấu tổ chức Chỉ thị về việc đẩy ma phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng 19/03/2014
04/2010/CT-UBND Khác Chỉ thị Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông Về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Bến Tre 27/08/2010
97/2009/TT-BTC Khác Chỉ thị Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông Về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục Tần số vô tuyến điện 20/05/2009
897/2009/CT-BNG Khác Chỉ thị Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông Về việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong ngành ngoại giao 24/03/2009
07/2008/CT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông Về đẩy mạnh sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong hoạt động của cơ quan, tổ chức nhà nước 30/12/2008
34/2008/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông Về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước 03/12/2008
55/2008/CT-BGDÐT Khác Chỉ thị Lĩnh vực khác Về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục giai đoạn 2008 - 2012 30/09/2008