Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 18/06/2019

Văn bản CĐĐH

Tổng số văn bản 1190

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1802/BTTTT-CBC Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành Báo chí Về việc thông tin, tuyên truyền Tháng hành động phòng, chống ma tuý 07/06/2019
859/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Viễn thông, CNTT, điện tử Về chỉ định tổ chức thử nghiệm (TBNET) 06/06/2019
829/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định CNTT, điện tử Quyết định Ban hành Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh (phiên bản 1.0) 31/05/2019
796/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Viễn thông, CNTT, điện tử V/v thừa nhận phòng thử nghiệm (US0123) 27/05/2019
791/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Viễn thông, CNTT, điện tử V/v thừa nhận phòng thử nghiệm (KR0004) 27/05/2019
790/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Viễn thông, CNTT, điện tử V/v thừa nhận phòng thử nghiệm (KR0006) 27/05/2019
789/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Viễn thông, CNTT, điện tử V/v thừa nhận phòng thử nghiệm (KR0013) 27/05/2019
788/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Viễn thông, CNTT, điện tử V/v thừa nhận phòng thử nghiệm (KR0019) 27/05/2019
787/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Viễn thông, CNTT, điện tử V/v thừa nhận phòng thử nghiệm (KR0032) 27/05/2019
786/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Viễn thông, CNTT, điện tử V/v thừa nhận phòng thử nghiệm (KR0040) 27/05/2019