Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 03/10/2023

Văn bản QPPL : 50/2011/NĐ-CP

Số hiệu 50/2011/NĐ-CP
Trích yếu nội dung Sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày ban hành 24/06/2011
Ngày có hiệu lực 15/08/2011
Ngày hết hiệu lực (Văn bản hết hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Thông tin, tuyên truyền, Xuất bản, in và phát hành, Bưu chính, chuyển phát, Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Cơ cấu tổ chức, Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký duyệt Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng Chính phủ
Văn bản liên quan
Download

50_2011_ND-CP.doc

50_2011_ND-CP.odt

50_2011_ND-CP.zip

ND50CP.PDF

Chi tiết văn bản