Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 04/06/2023

Văn bản QPPL : 59/2008/QÐ-BTTTT

Số hiệu 59/2008/QÐ-BTTTT
Trích yếu nội dung Ban hành Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
Ngày ban hành 31/12/2008
Ngày có hiệu lực 05/02/2009
Ngày hết hiệu lực 15/09/2015 (Văn bản hết hiệu lực)
Ghi chú VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Toàn bộ nội dung bị thay thế bởi Thông tư số 06/2015/TT-BTTTT ngày 23/03/2015 quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số trừ quy định về "Hàm băm bảo mật" tại mục 2.3 của Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số ban hành kèm theo Quyết định số 59/2008/QĐ-BTTTT tiếp tục có hiệu lực đến hết ngày 31/03/2016
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Nguyễn Minh Hồng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan 26/2007/NÐ-CP
Download

59-2008-QÐ-BTTTT.doc

59-2008-QÐ-BTTTT.odt

59-2008-QÐ-BTTTT.pdf

59-2008-QÐ-BTTTT.zip

Chi tiết văn bản