Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 02/12/2022

Văn bản QPPL : 71/2004/QÐ-BCA(A11)

Số hiệu 71/2004/QÐ-BCA(A11)
Trích yếu nội dung Quyết định 71/2004/QĐ-BCA(A11) của Bộ Công an về việc ban hành Quy định về đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại Việt Nam
Ngày ban hành 29/01/2004
Ngày có hiệu lực 19/03/2004
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Khác
Người ký duyệt Lê Hồng Anh - Bộ trưởng Bộ Công an
Văn bản liên quan
Download

71-2004-QÐ-BCA(A11).doc

71-2004-QÐ-BCA(A11).odt

71-2004-QÐ-BCA(A11).pdf

71-2004-QÐ-BCA(A11).zip

Chi tiết văn bản