Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 10/06/2023

Văn bản QPPL : 45/2006/TT-BTC

Số hiệu 45/2006/TT-BTC
Trích yếu nội dung Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí
Ngày ban hành 25/05/2006
Ngày có hiệu lực 18/06/2006
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Khác
Người ký duyệt Trương Chí Trung - Thứ trưởng
Văn bản liên quan
Download

45-2006-TT-BTC.doc

45-2006-TT-BTC.odt

45-2006-TT-BTC.pdf

45-2006-TT-BTC.zip

Chi tiết văn bản