Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/12/2023

Văn bản QPPL : 102/2006/QÐ-BVHTT

Số hiệu 102/2006/QÐ-BVHTT
Trích yếu nội dung Ban hành Quy chế Lưu chiểu xuất bản phẩm
Ngày ban hành 29/12/2006
Ngày có hiệu lực 30/01/2007
Ngày hết hiệu lực 15/02/2015 (Văn bản hết hiệu lực)
Ghi chú Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa - Thông tin
Người ký duyệt Lê Doãn Hợp - Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin
Văn bản liên quan 23/2014/TT-BTTTT
Download

2580938.DOC

Chi tiết văn bản