Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 20/09/2021

Văn bản QPPL : 11/2009/NÐ-CP

Số hiệu 11/2009/NÐ-CP
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung Nghị định 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản.
Ngày ban hành 10/02/2009
Ngày có hiệu lực 21/07/2009
Ngày hết hiệu lực (Văn bản hết hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký duyệt Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng Chính phủ
Văn bản liên quan
Download

11-2009-NÐ-CP.doc

11-2009-NÐ-CP.odt

11-2009-NÐ-CP.pdf

11-2009-NÐ-CP.zip

Chi tiết văn bản