Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 24/06/2021

Văn bản CĐĐH: 1122/QĐ-BTTTT

Số hiệu 1122/QĐ-BTTTT
Trích yếu nội dung Quy định biểu mẫu các chỉ tiêu báo cáo phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày ban hành 06/07/2020
Ngày có hiệu lực 06/07/2020
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thông tin, tuyên truyền, Xuất bản, in và phát hành, Bưu chính, chuyển phát, Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, An toàn, an ninh mạng
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Phạm Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan
Download

1122QD.PDF

PHU-LUC-1-BUU-CHINH.pdf

PHU-LUC-2-VIEN-THONG.pdf

PHU-LUC-3-CONG-NGHIEP-ICT.pdf

PHU-LUC-4-AN-TOAN-AN-NINH-MANG.pdf

PHU-LUC-5-UNG-DUNG-CNTT.pdf

PHU-LUC-6-BAO-CHI-TRUYEN-THONG.pdf

pl10-bccp.xls

pl22-internet.xls

pl23-tan-so.xls

pl30-cong-nghiep-ict.xls

pl41-attt.XLS

pl42-neac.XLS

pl50-thh.xls

pl61-xbiph.xls

pl62-bao-chi.xls

pl63-ptth-ttdt.xls

pl64-ttdn.XLS

pl21-vien-thong22072020_084801.xls

pl65-ttcs22072020_084801.xls

Chi tiết văn bản