Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 27/09/2023

Văn bản QPPL : 6/2019/TT-BTTTT

Số hiệu 6/2019/TT-BTTTT
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
Ngày ban hành 19/07/2019
Ngày có hiệu lực 15/09/2019
Ngày hết hiệu lực (Văn bản hết hiệu lực)
Ghi chú Hết hiệu lực bởi: Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT ngày 08/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan
Download

06-2019-TT-BTTTT.signed.pdf

Chi tiết văn bản