Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 27/05/2020

Văn bản CĐĐH: 238/QĐ-BTTTT

Số hiệu 238/QĐ-BTTTT
Trích yếu nội dung Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1756/QĐ-BTTTT ngày 13 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Internet Việt Nam
Ngày ban hành 01/03/2019
Ngày có hiệu lực 01/03/2019
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan
Download

238.PDF

Chi tiết văn bản