Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 26/05/2020

Văn bản CĐĐH: 1166/QĐ-BTTTT

Số hiệu 1166/QĐ-BTTTT
Trích yếu nội dung Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông
Ngày ban hành 12/07/2018
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Ghi chú Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 1476/QĐ-BTTTT ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức, Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan
Download

QĐ1166.doc

kemtheo1166.doc

Chi tiết văn bản