Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 04/06/2023

Văn bản CĐĐH: 01/QĐ-BCĐASEAN

Số hiệu 01/QĐ-BCĐASEAN
Trích yếu nội dung Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN năm 2018
Ngày ban hành 07/05/2018
Ngày có hiệu lực 07/05/2018
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thông tin, tuyên truyền
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ TT&TT, Trưởng ban chỉ đạo thông tin tuyên truyền ASEAN
Văn bản liên quan
Download

KE-HOACH-TUYEN-TRUYEN-ASEAN-2018---FINAL.DOCX

QUYET-DINH-BAN-HANH-KE-HOACH-TUYEN-TRUYEN-ASEAN-2018---CUA-BAN-CHI-DAO---FINAL.DOC

Chi tiết văn bản