Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 26/09/2021

Văn bản QPPL : 42/2017/TT-BTTTT

Số hiệu 42/2017/TT-BTTTT
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản, Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
Ngày ban hành 29/12/2017
Ngày có hiệu lực 01/03/2018
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan 23/2014/TT-BTTTT
195/2013/NĐ-CP
Download

tt42.signed.pdf

Chi tiết văn bản