Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 01/10/2023

Văn bản QPPL : 40/2017/TT-BTTTT

Số hiệu 40/2017/TT-BTTTT
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2015/TT-BTTTT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông
Ngày ban hành 15/12/2017
Ngày có hiệu lực 30/01/2018
Ngày hết hiệu lực (Văn bản hết hiệu lực)
Ghi chú Hết hiệu lực bởi: Thông tư số 30/2021/TT-BTTTT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi Thông tư 25/2015/TT-BTTTT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Viễn thông, tần số vô tuyến điện
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan 25/2015/TT-BTTTT
Download
Chi tiết văn bản