Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 03/10/2022

Văn bản CĐĐH: 2479/QĐ-BTTTT

Số hiệu 2479/QĐ-BTTTT
Trích yếu nội dung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Xuất bản, In và Phát hành
Ngày ban hành 29/12/2017
Ngày có hiệu lực 29/12/2017
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan
Download

QD2479.pdf

Chi tiết văn bản