Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 05/10/2023

Văn bản CĐĐH: 2239/QĐ-BTTTT

Số hiệu 2239/QĐ-BTTTT
Trích yếu nội dung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế
Ngày ban hành 05/12/2017
Ngày có hiệu lực 05/12/2017
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Ghi chú Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 1252/QĐ-BTTTT ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức, Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan 1252/QĐ-BTTTT
Download

QD-2239.signed.pdf

Chi tiết văn bản