Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 05/06/2020

Văn bản CĐĐH: 1252/QĐ-BTTTT

Số hiệu 1252/QĐ-BTTTT
Trích yếu nội dung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế
Ngày ban hành 01/08/2017
Ngày có hiệu lực 01/08/2017
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Ghi chú 1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 2. Bãi bỏ Quyết định số 280/QĐ-BTTTT ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan
Download

QĐ1252.doc

Chi tiết văn bản