Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 30/09/2023

Văn bản QPPL : 32/2017/TT-BTTT

Số hiệu 32/2017/TT-BTTT
Trích yếu nội dung Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
Ngày ban hành 15/11/2017
Ngày có hiệu lực 01/06/2018
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Ghi chú Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2018 và thay thế cho Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về việc cung cấp thông tin và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan 26/2009/TT-BTTTT
Download

TT-32.signed.pdf

Chi tiết văn bản