Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 02/12/2023

Văn bản CĐĐH: 1756/QĐ-BTTTT

Số hiệu 1756/QĐ-BTTTT
Trích yếu nội dung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Internet Việt Nam
Ngày ban hành 13/10/2017
Ngày có hiệu lực 13/10/2017
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Ghi chú 1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 2. Bãi bỏ Quyết định 1198/QĐ-BTTTT ngày 20 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Internet Việt Nam.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Viễn thông, tần số vô tuyến điện
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan
Download

1756.signed.pdf

Chi tiết văn bản