Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 02/06/2023

Văn bản CĐĐH: 1458/QĐ-BTTTT

Số hiệu 1458/QĐ-BTTTT
Trích yếu nội dung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông
Ngày ban hành 01/09/2017
Ngày có hiệu lực 01/09/2017
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Cơ cấu tổ chức
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Trương Minh Tuấn- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan
Download

1458.signed.pdf

Chi tiết văn bản