Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 22/09/2023

Văn bản CĐĐH: 1196/QĐ-BTTTT

Số hiệu 1196/QĐ-BTTTT
Trích yếu nội dung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam
Ngày ban hành 19/07/2017
Ngày có hiệu lực 19/07/2017
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Ghi chú Bãi bỏ Quyết định số 301/QĐ-BTTTT ngày 21 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam và các quy định trước đây trái với Quyết định này.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Trương Minh Tuấn- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan
Download

QĐ1196.signed.pdf

Chi tiết văn bản