Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 01/06/2023

Văn bản CĐĐH: 939/QĐ-BTTTT

Số hiệu 939/QĐ-BTTTT
Trích yếu nội dung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin đối ngoại
Ngày ban hành 16/06/2017
Ngày có hiệu lực 16/06/2017
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Ghi chú 1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 2. Bãi bỏ Quyết định số 463/QĐ-TTTT ngày 17/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin đối ngoại
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thông tin, tuyên truyền, Cơ cấu tổ chức
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Trương Minh Tuấn- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan
Download

QĐ939.signed.pdf

Chi tiết văn bản