Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 05/07/2020

Văn bản CĐĐH: 727/QĐ-BTTTT

Số hiệu 727/QĐ-BTTTT
Trích yếu nội dung Ban hành Quy chế làm việc của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày ban hành 17/05/2017
Ngày có hiệu lực 17/05/2017
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Ghi chú Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1818/QĐ-BTTTT ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chế làm việc của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thông tin, tuyên truyền, Xuất bản, in và phát hành, Bưu chính, chuyển phát, Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, An toàn, an ninh mạng, Cơ cấu tổ chức
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Trương Minh Tuấn- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan
Download

QĐ727.doc

QCLVkem727.doc

Chi tiết văn bản