Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 30/11/2023

Văn bản CĐĐH: 409/QĐ-BTTTT

Số hiệu 409/QĐ-BTTTT
Trích yếu nội dung Ban hành Kế hoạch thúc đẩy IPv6 năm 2017 của Ban công tác thúc đẩy IPv6 quốc gia
Ngày ban hành 23/03/2017
Ngày có hiệu lực 23/03/2017
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Phan Tâm - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan
Download

409-QĐ-BTTTT-KeHoachThucDayIPv62017.pdf

Chi tiết văn bản