Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 27/03/2023

Văn bản QPPL : 81/2016/NĐ-CP

Số hiệu 81/2016/NĐ-CP
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông
Ngày ban hành 01/07/2016
Ngày có hiệu lực 01/07/2016
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Ghi chú Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, Điều 11, Điều 12, Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 25 và Điều 26 Thông tư 12/2013/TT-BTTTT ngày 15 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông hết hiệu lực
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Viễn thông, tần số vô tuyến điện
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc- Thủ tướng Chính phủ
Văn bản liên quan 12/2013/TT-BTTTT
25/2011/NĐ-CP
41/2009/QH12
Download

81.signed.pdf

Chi tiết văn bản