Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 02/12/2022

Văn bản CĐĐH: 1883/QĐ-BTTTT

Số hiệu 1883/QĐ-BTTTT
Trích yếu nội dung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tư vấn và hỗ trợ nghiệp vụ an toàn thông tin
Ngày ban hành 02/11/2015
Ngày có hiệu lực 02/11/2015
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan
Download

QĐ-1883.signed.pdf

Chi tiết văn bản