Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 09/03/2021

Văn bản QPPL : 10/2016/TT-BTTTT

Số hiệu 10/2016/TT-BTTTT
Trích yếu nội dung Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành"
Ngày ban hành 01/04/2016
Ngày có hiệu lực 01/10/2016
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan
Download

10-2016-TT-BTTTT.pdf

QCVN-102-2016.pdf

Chi tiết văn bản