Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/12/2023

Văn bản QPPL : 01/2016/TT-BNV

Số hiệu 01/2016/TT-BNV
Trích yếu nội dung Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày ban hành 13/01/2016
Ngày có hiệu lực 01/03/2016
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Cơ quan ban hành Liên bộ, Ngành
Người ký duyệt Nguyễn Trọng Thừa - Thứ trưởng Bộ Nội vụ
Văn bản liên quan
Download

01-BNV.signed.pdf

Chi tiết văn bản