Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/12/2023

Văn bản QPPL : 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV

Số hiệu 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV
Trích yếu nội dung Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
Ngày ban hành 10/03/2016
Ngày có hiệu lực 24/04/2016
Ngày hết hiệu lực (Văn bản hết hiệu lực)
Ghi chú Bị thay thế bởi: Thông tư số 11/2022/TT-BTTTT ngày 29/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Cơ quan ban hành Liên bộ, Ngành
Người ký duyệt Trương Minh Tuấn - Thứ trưởng Bộ TT&TT; Trần Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Nội vụ
Văn bản liên quan
Download

06-2016-TTLT-BTTTT-BNV.pdf

Chi tiết văn bản