Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/12/2023

Văn bản CĐĐH: 897/QÐ-KHCN

Số hiệu 897/QÐ-KHCN
Trích yếu nội dung Ban hành tiêu chuẩn ngành: Thiết bị vi ba số 34 Mbit/s - Yêu cầu kỹ thuật- Mã số: TCN 68-156:1996; Thiết bị vi ba 140 Mbit/s -Yêu cầu kỹ thuật- Mã số: TCN 68-158:1996
Ngày ban hành 03/12/1996
Ngày có hiệu lực 03/12/1996
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Tổng cục Bưu điện
Người ký duyệt Nguyễn Quế Hương - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện
Văn bản liên quan
Download
Chi tiết văn bản