Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 22/09/2023

Văn bản QPPL : 25/2015/TT-BTTTT

Số hiệu 25/2015/TT-BTTTT
Trích yếu nội dung Thông tư Quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông
Ngày ban hành 09/09/2015
Ngày có hiệu lực 01/11/2015
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Ghi chú 1. Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực: - điểm b khoản 1, điểm a, b khoản 2 Điều 7 - Điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 8 - Điểm b khoản 1 Điều 9 - Điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 10 - điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 11 - khoản 2, 3 Điều 12 - điểm c khoản 1 Điều 15 - khoản 1 Điều 18 - khoản 1 Điều 19 - khoản 1 Điều 25 - điểm a, b khoản 1 Điều 30 2. Lý do hết hiệu lực: Sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 30/2021/TT-BTTTT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi Thông tư 25/2015/TT-BTTTT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Viễn thông, tần số vô tuyến điện
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng
Văn bản liên quan
Download

TT252015.pdf

TT252015.signed.pdf

Chi tiết văn bản